• କମ୍ପାନୀ ସମ୍ବାଦ |

କମ୍ପାନୀ ସମ୍ବାଦ |

 • ଅନ୍ତ under ବସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ଚାଲିଥାଏ?

  ଅନ୍ତ under ବସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ଚାଲିଥାଏ?

  ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଅନେକ ମହିଳା ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି |ଅନ୍ତ Under ବସ୍ତ୍ର ସର୍ବଦା ଉପରକୁ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଦେଖିବା ଲଜ୍ଜାଜନକ ଅଟେ |ଆମେ କିପରି ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା?ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ଆମକୁ ବୁ to ିବାକୁ ହେବ ଯେ ଅନ୍ତ under ବସ୍ତ୍ର ସର୍ବଦା ଉପରକୁ କାହିଁକି ଚାଲିଥାଏ |ପ୍ରଥମତ circum, ପରିଧି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ତ under ବସ୍ତ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଅନ୍ତ under ବସ୍ତ୍ର ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କେତେଥର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ?

  ଅନ୍ତ under ବସ୍ତ୍ର ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କେତେଥର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ?

  ଲିଙ୍ଗରି ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପୋଷାକ ଯାହା ସ୍ତନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ଏବଂ ଅନ୍ତ er ବସ୍ତ୍ରର ଠିକ୍ ସମୟରେ ବଦଳାଇବା ଆମ ସ୍ତନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ନିବିଡ ଭାବରେ ଜଡିତ |ବାସ୍ତବରେ, ମହିଳାମାନେ କେତେଥର ଅନ୍ତ under ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି conditions ଟି ସର୍ତ୍ତର ଅନ୍ତ under ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ: 1. ତଳ ...
  ଅଧିକ ପଢ